Επισκευάσιμες Αντιστάσεις, Κεφαλές αντίστασης για Ηλεκτρονικά Τσιγάρα Ελλάδα, Κύπρο.